Solární panely k bazénu

Solární přímoprůtoční jednookruhové absorbery jsou pokryty černou absorbční plochou. Vyrábějí se z vhodných umělých hmot jako například polypropylenu nebo gumy EPDM a slouží výhradně k sezónnímu ohřevu vody v bazénech. Doporučené solární krytí by mělo zabírat plochu mezi 60% – 100% povrchu hladiny vody v bazénu. V solárním absorberu je zabudován systém kanálků, kam se přívodním potrubím pumpuje voda. Po dostatečném ohřátí se druhým systémem odvádí zpět do bazénu. Pro přečerpávání vody většinou vyhovuje stávající čerpadlo bazénové filtrace, efektivnější je ale samostatné čerpadlo. Životnost běžného zařízení je 15 let a nároky na údržbu jsou minimální. Solární absorbery je nutné umístit zhruba ve sklonu 30 stupňů směrem k jihu na nějakou pevnou plochu, přičemž jako nejlepší se jeví střecha. Využití systému spadá výhradně do hlavních letních měsíců.

O něco efektivnější a komfortnější řešení představuje systém s tepelným výměníkem a solárními panely. Zásadní výhodou je, že systém lze využívat i k ohřevu TUV. V jarních a podzimních měsících, kdy sluneční záření ještě nedosahuje maximálních hodnot a bazén ještě není v provozu, solární panely pokryjí spotřebu teplé užitkové vody běžného rodinného domu téměř ze sta procent. Instalací bazénového tepelného výměníku a odbočky do zásobníku TUV vznikne dvouookruhový systém, na který je možné získat dotaci ve výši 50 tisíc korun. Plochu solárních panelů doporučujeme instalovat v rozmezí 40% – 80% plochy hladiny bazénu. Životnost zařízení je 30 let. Čerpadlo hnací jednotky se uvede do chodu při 32 stupních Celsia v solárních panelech. Zároveň s tím sepne sekundární okruh. Plocha solárních panelů je samozřejmě závislá na objemu a ploše bazénu. Ohřívání probíhá cca 9 – 10 hodin denně a výkon na 1 metr čtvereční kolektorové plochy připadá výkon 650W. Takže u bazénu s rozměrem 6 x 3 m a plochou solárních panelů 8 metrů čtverečních připadá denní přísun energie 45kW, což prodlouží možnost užívání bazénu o dva měsíce. Jelikož ale dochází k únikům tepla skrz vodní hladinu, je vhodné v nepříznivých dnech a v noci bazén zakrývat.