Solární panely na ohřev vody a přitápění

Ploché vysoceselektivní solární panely představují nejběžnější typ, který lze vidět po celé republice. Slouží k celoročnímu ohřevu užitkové vody a k přitápění objektu. Jejich energetické zbytky se dají využít také k ohřevu vody v bazénu. Povrch je kompletně zasklen do hliníkové vany nebo pevného rámu, aby nedocházelo k tepelnému plýtvání. V současné době jsou solární panely osazeny vysoce účinnými měděnými absorbery s plochou 2 – 2,5m2. V systému trubek, které jsou uloženy vevnitř absorberu, obíhá nemrznoucí solární kapalina. Ta se po rychlém zahřátí pumpuje dolů k zásobníku TUV, okolo nehož solární kapalina proudí a odkud po ochlazení stoupá nahoru k solárním panelům, aby se opět ohřála. Poté se celý cyklus opakuje. Celý systém lze nastavit na požadovou teplotu vody a je automaticky regulován počítačem. Solární panely pro ohřev TUV ušetří 60% – 70% spotřeby užitkové vody běžné domácnosti a lze na ně získat až 50 tisíc korun státní dotace, na jejíž podání máte čas 12 měsíců od uvedení do provozu. Systém lze rozšířit i pro ohřev vody v bazénu. Stačí přidat několik solárních panelů, třícestný ventil s regulací a instalovat odbočku k bazénovému výměníku tepla.

Současná nabídka solárních panelů umožňuje rovněž efektivní, výkonné a ekologicky šetrné přitápění rodinného domu. Pokryje cca 50% celkové potřeby tepla v přechodných měsících roku, v létě slouží k ohřevu TUV a vody v bazénu a v zimních měsících kryje 15% potřeby tepla. Solární panely je proto nutné kombinovat s jinými zdroji tepla, jako je například plynový kotel, kotel na biomasu, krbová kamna nebo elektroohřev. Podmínkou je rovněž důkladné zateplení domu s minimálními úniky tepla. Roční reálná úspora činí okolo 40% nákladů na vytápění. Životnost technologie je 30 let a investice se vám vrátí do 8 – 10 let. Navíc Státní fond životního prostředí přispívá na solární panely pro rodinné domy nevratnou částkou 60 tisíc korun.