Větrné elektrárny – nejrychleji rostoucí zdroj energie

Větrné elektrárny zažívají po celé Evropě velký rozmach. Plných 43% nově postavených elektráren připadá na větrné farmy. Pokud se tedy na území EU stavěl v roce 2008 nový zdroj energie, v téměř polovině případů šlo o větrné elektrárny. Růst jejich výkonu byl zdaleka nejvyšší i vzhledem k ostatním zdrojům energie: u plynu 35%, u ropy 13%, u uhlí 4% a získaná energie z vodních zdrojů činila pouhá 2% z celkového množství instalovaného výkonu 19 650 MW. I přesto, že větrné elektrárny nepracují na maximální výkon neustále, ale v závislosti na síle větru, podíl na celkovém objemu vyrobené elektrické energie vzrostl v EU v minulém roce na 4,2%. Odvětví větrné energetiky v Evropské unii zaměstnává přes 160 tisíc lidí a proinvestováno bylo 11 miliard eur. Nejvíce větrných farem lze najít v Německu a Španělsku, ale rychle je dohánějí země jako Itálie, Francie a Velká Británie.

V České republice minulý rok stoupla výroba elektřiny z větrných elektráren o 95% a vyrobilo se tak 245 000 Mwh, což by stačilo na celoroční spotřebu města velikosti Plzně. Jestliže bychom takové množství energie vyrobili konvenčně pomocí uhelné elektrárny, vypustili bychom do ovzduší 245 tisíc tun oxidu uhličitého a odpadový popílek by do výšky jednoho metru pokryl celé Václavské náměstí. Celkový instalovaný výkon větrných elektráren u nás činí  150 MW, což je hodnota, která by se v následujících letech měla rychle zvyšovat. Růst výroby energie z větrných elektráren v roce 2008 napovídá, že větrná energetika je dobrý bysnys. O rizicích a kritice větrných elektráren jsme se zmínili v tomto článku.

Tagy: , ,

Další články