Solární panely

V době rostoucích cen fosilních paliv a elektrické energie stojí za to uvažovat nad alternativami zdrojů energie, které se nám v součastnosti nabízejí. A přihlédneme-li navíc k ekologickému aspektu věci, jako ideální varianta se jeví solární panely, u nichž čistý zdroj energie představuje pouze sluneční záření. Toho je na našem území více než postačující množství, aby zajistilo dostatek energie pro středně velký rodinný dům. Z ekonomického hlediska se solární panely vyplatí také, i když to tak díky jejich poměrně vysoké ceně vypadat nemusí. Za prvé, jejich cena se permanetně snižuje, čemuž napomáhá technologický vývoj a zvyšující se konkurence na trhu se solárními panely. A za druhé, na jejich pořízení a instalaci lze získat poměrně stědré státní dotace. Tyto dvě skutečnosti spolu se stoprocentním ohledem na životní prostředí činí ze solárních panelů atraktivní výhodisko ve vytápění a získávání energie pro inteligentní domy a inteligentní lidi.

Jak fungují?

Zjednodušeně lze říct, že sluneční světlo se mění na teplo. Solární panely jsou tvořeny fotovoltaickými (solárními) články, které absorbují sluneční záření. To se díky nim mění na teplo, které se pomocí teplonosného média odvádí do výměníku, kde se uchovává. Nahromaděné teplo se posléze může dále distribuovat například na ohřev vody, nebo se přemění na elektrickou energii. Využití solárních panelů je poměrně široké. Může sloužit k ohřevu vody v bazénu, k ohřevu užitkové vody, k přitápění a k výrobě elektrické energie, která v závislosti na typu solárních panelů a intezitě slunečního záření pokryje spotřebu elektrických přístrojů v běžné domácnosti.

Využití solárních panelů

Solární panely pro ohřev vody v bazénu

V zásadě nejpoužívanějšími způsoby ohřevu vody v bazénu jsou solární panely nebo solární absorbery. Jedná se o jednoduché, efektivní a k životnímu prostředí šetrné řešení, které není náročné na údržbu.

Více o solárních panelech k bazénu…

Solární panely pro ohřev užitkové vody (TUV) a přitápění

Solární panely na ohřev TUV představují typický příklad využití solární energie. Dokáží snížit náklady na roční spotřebu o 60% – 70%. Vedle toho jsou solární panely schopny i v našich zeměpisných šířkách ušetřit až 40% nákladů na vytápění běžného rodinného domu.

Více o solárních panelech pro užitkové vody a přitápění…