Solární elektrárny

Domácí solární elektrárny jsou zcela soběstačné solární systémy, které přeměňují sluneční záření na elektrickou energii. A kdo by dnes nechtěl být nezávislý na různých dodavatelích, nebo by se chtěl dodavatelem energie rovnou stát? Současné moderní solární elektrárny totiž umožňují i v těchto zeměpisných šířkách efektivně využívat sluneční světlo. Počáteční investice, která je snížena o výhodné státní dotace, se podle odborníků po pár letech vrátí a vám bude solární elektrárna spolehlivě zajišťovat spotřebu elektrické energie vašeho rodinného domu. Navíc vám může každý rok přinášet pravidelný příjem, jestliže vyrobenou elektrickou energii nespotřebujete. A šetrnost vůči životnímu prostředí je jistě pro mnohé z nás také podstatný faktor.

Technické řešení solární elektrárny

Základem fotovoltaického systému jsou solární panely, které využívají sluneční světlo k výrobě elektrické energie pomocí jak získaného tepla, tak pomocí samotného slunečního záření. Většina solárních panelů je polohovatelná, přičemž optimální sklon je 30%. Teplo se uchovává ve výměníku, z něhož je posléze distribuováno přes měnič ze stejnosměrného proudu (12 V až 24 V) na střídavý (230 V) do oběhové sítě. Výkon solární elektrárny se odvíjí od plochy solárních panelů v m2, jejich typu a geografické polohy domu. Běžná střecha rodinného domu zaujímá přibližně 50 – 70 m2 plochy, přičemž 8 – 10 m2 plochy solárních panelů dokáže vyrobit 1MWh ročně. Připočteme-li k tomu plochu fasády orientované na jih, dostaneme 80 – 130MWh sluneční energie dopadající ročně na tuto plochu. Roční spotřeba průměrné domácnosti potom činí 10 – 20MWh za rok. Z toho je tedy zřejmé, že v případě teoretického maximálního využití vhodné plochy domu, vyrobíte energie víc, než spotřebujete. Nespotřebované zbytky lze prodat za státem garantovanou cenu. Solární elektrárnu lze rovněž instalovat v místě, kde není elektrifikace (tzv. grid-off)

Finanční stránka solární elektrárny

Zásadní otázka, před kterou je vlastník postaven, zní prodávat, nebo spotřebovávat? Vlastník solární elektrárny se může rozhodnout, že vyrobenou elektřinu bude dodávat nějakému lokálnímu distributorovi. Ten jí musí podle legislativy EU vykupovat za stanovenou cenu. Pro solární elektrárnu s výkonem do 30 kW výkupní cena činí 12,89 korun za 1 kWh. O desetník se cena snižuje v případě solární elektrárny s výkonem vyšším než 30 kWh. Výkupní ceny energie jsou garantovány po dobu 20 let. A bonus představuje skutečnost, že provozovatel solární elektrárny je po dobu pěti let osvobozen od daně z příjmu. Nákupní cena elektřiny pro domácnosti činí necelých pět korun, takže cena výkupní je o dost vyšší. Nepokryje-li tedy solární elektrárna vaši spotřebu, stále se více než vyplatí.

Co se týká návratnosti investice, tak podle testu časopisu Photon solární systém Solarworld zajistí roční výnos okolo 1000 kWh. Při garantované výkupní ceně 12,89 korun za 1 kWh dostaneme ročně bezmála 13 tisíc korun. Pořizovací cena tohoto zařízení je 80 tisíc korun. Investice se tedy vrátí během 6 let.